De film

In onze bovenstaande documentaire worden eerst enkele valse christussen aangehaald die tegenwoordig op de aarde rondwandelen. Vervolgens bekijken we de verschillende wereldgodsdiensten en hun visie op de komst van een messias, welke de eigenlijke Antichrist zal zijn. We gaan over naar de satanische groeperingen die een Nieuwe Wereld Orde willen stichten met aan het hoofd de Antichrist, en wat daar aan vooraf moet komen. Uiteindelijk leggen we het verband tussen de messias die verwacht wordt door diverse godsdiensten en in kringen van de VN, en het Beest met het getal 666 uit het boek Apocalyps, die een merkteken zal invoeren waarbij niemand iets kan kopen of verkopen als hij dat teken niet heeft.

Advertenties